”Детската игра е основен инструмент за развитие на езика и речта”

Речта е изключително важна за функционирането ни като социални индивиди. Чрез нея изразяваме своите чувства, мисли, потребности, желания, неблагополучия и т.н. Тя ни свързва с околните.

С раждането си децата търсят начин да се свържат с нас, родителите, за да ни предадат желанията или потребностите си. За бебетата това е плачът. След него се появяват вокали, гукане, мимики, жестове, думи, фрази, изречения. По този начин децата се научават да общуват, формирайки добри навици за общуване чрез речта и езика.


Тези умения се случват в ранното детство. За да бъде пълноценна комуникацията между дете-родител, едни от необходимите условия са: правилното произношение и подреждане на думите в изречения; уменията за изразяване и разбиране на речта;“Свободно комуникиращите деца са спокойни, уверени и щастливи деца”


Силно влияние върху речевото развитие оказват поведението и реакциите на хората, с които децата си взаимодействат най-често. За съжаление в забързаното ежедневие често пренебрегваме важни моменти от речевото развитие на децата – не винаги успяваме да ги изслушаме, да поговорим и споделим с тях, да ги попитаме за деня им, да разкажем за нашия, да ги насърчим да започнат разговор.


Най-ценната и важна среда за развитие на речевите способности, а и не само, е именно семейната. Родителите са авторитетите, моделите за подражание на децата. Те формират отношението и мирогледа им за света, техните вътрешни нагласи. При общуването с децата е важно как прекарваме времето заедно, какво правим. За децата всичко преминава през играта – научаването на новости, усвояването на умения, преработването на емоции, преживявания, техния живота.


Детската игра е и основен инструмент за развитие на езика и речта – разиграване на истории, пеене на песнички, казване на римушки/ стихчета, преразказване на приказки, игри с конструктор/ кукли/ инструменти, четене на книжки, разходки. Всяка дейност, споделена с децата, е предпоставка за усвояване и развитие на речта, за упражняване на езиковите норми. Не винаги е необходима специална подготовка и организирана среда. Речта е около нас. Възползвайте се! Използвайте всяка ситуация, всеки момент, всеки въпрос или проява на любопитство.

За специалиста:

Таня Иванова е слухово-речев терапевт, а нейната специализация е езиково-говорното развитие при децата и неговите нарушения. Автор e на статии и публикации свързани с комуникативни нарушения в развитието, обучението и рехабилитацията на деца с нарушен слух.


Етапът на ранно детско развитие е времето на динамиката, на индивидуалното, на сензитивното, а правилните стимулации допринасят за развитието на комуникативните умения, на речта и езика.

В първия за България “Дигитален фестивал за ранно детско развитие”, Таня ще се включи с темата "Развитие на речевите способности в предучилищна възраст (5 -6 годишни). Основни акценти ще са: нормата на езиково развитие, моторика, реч, говор, познавателни способности и социална комуникация при деца в предучилищна възраст.

Промяната на всяко дете започва с образованието: в търсене на отговор на нуждите на всяко дете и семейство. Подобен тип мероприятие ще промени средата на живот, психологическия климат в семейството, възможностите за развитие, откриване на нови интереси и толерантност към тях.

Изберете своя билет, запишете се в програмата и научете какво предстои на:

www.digitalkids.live/

25 преглеждания0 коментари

Подобни публикации

Виж всички